СТУДИЈСКА ПОСЕТА ШКОЛАМА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У МАКЕДОНИЈИ /Скопље, 11. и 12. новембар 2016. године/

Дефектолози Школе за основно и средње образовање „14. октобар“ у Нишу  два дана били су  у Скопљу  и посетили три специјализоване школе за ученике са сметњама у развоју:

1. Посебну основну школу „Др Златан Сремец“,  

2. Средњу  школу за рехабилитацију и образовање „Св.Наум Охридски“,

3. Државну школу за рехабилитацију деце и омладине са оштећеним видом „Димитар Влахов“.

Слободно време наставници су искористили за посету  „Миленијумског крста“, као и Комплекса новог Македонског села.

Основна школа „Златан Сремец  бави се образовањем, васпитањем и рехабилитацијом ученика са сметњама у развоју, сметњама у интелектуалном развоју, аутизмом, комбинованим сметњама и мултихедикепираности. Образовни процес се изводи кроз целодневну наставу и продужен боравак, а мултидисциплинаран приступ реализује се кроз дефектолошки и  рехабилитациони третман, говорну терапију, саветовања и социјалну подршку. Посебно се са ученицима из спектра аутизма ради  на психомоторној реедукацији, корективној гимнастици,  сензорној интеграцији и  монтесори педагогији.

У радном делу посете овој школи Школа „14. октобар“ презентовала је коришћење  нове „Супер свеске“, (Емилија Илић, дипломирани дефектолог) и  коришћење електронског ИОП-а (Миша Љубеновић, психолог школе).

Доктор дефектолошких наука Основне школе „Златан Сремец“ Весна Костић Ивановић одржала је презентацију савремене апликације „Слико збор“. Апликација „Слико збор“намењена је деци са аутизмом и деци без говорне комуникације. Ова апликација се скида као и све остале апликације (Play Store) и бесплатна је тако да сваки ученик и наставник може да је користи  ако има  андроид телефин или таблет.Ову апликацију ћемо и ми, Школа „14. октобар“ почети да примењујемо у свом раду.

Средња школа  „Св. Наум Охридски“, слично Школи „14. октобар“, образује ученике за више образовних профила: конфекционар, књиговезац, графичар,  помоћни електричар, кувар.

„ДИМИТАР ВЛАХОВ“ је државна школа која  образује,  васпитава  и врши рехабилитацију  ученикa  оштећеног вида. Новосаграђена основнашкола, 2015. године, поседује сву најсавременију опрему и средства за рад са  ученицима.